Privacybeleid Kraamzorg Bebel:

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

Privacyverklaring
Je privacy wordt door ons gerespecteerd. Kraamzorg Bebel streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare functionaliteiten laat je bepaalde gegevens bij ons achter (bijvoorbeeld als je je wilt aanmelden voor onze kraamzorg). Dat gebeurt bij ons binnen het bedrijf in het kader van de uitvoering van de zakelijke overeenkomst. Dit kunnen persoonsgegevens zijn maar ook gegevens van bijvoorbeeld je verzekeraar. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Over ons
De website kraamzorgbebel.nl wordt beheerd door Kraamzorg Bebel. Kraamzorg Bebel is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aanmelden kraamzorg
Voor het aanmelden voor kraamzorg hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), en ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je aanmelding bevestigen en je op de hoogte houden over deze aanmelding.

Service
Je kunt met ons bellen en een email versturen via onze website. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt.

Social media
Kraamzorg Bebel krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kunt je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt je hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen? Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We staan klaar om je te helpen.

Ja, ook wij gebruiken cookies
Om ervoor te zorgen dat de Kraamzorg Bebel website goed werkt en jij fijn kunt winkelen maakt Kraamzorg Bebel gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vind je hier. Naar Cookiebeleid Kraamzorg Bebel

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: Kraamzorg Bebel
06 301 23 685
info@kraamzorgbebel.nl